Tuesday, July 23, 2019
Transparent Image Overlay in CSS
Mε το FleetMaster ελέγχετε κάθε ευρώ που δίνετε για την συντήρηση και λειτουργία του στόλου σας

Προσδιορισμός ROI FleetMaster

Τα συστήματα μηχανογραφικής διαχείρισης των λειτουργιών συντήρησης αποφέρουν πολύ γρήγορη απόσβεση της επένδυσης. Διεθνείς στατιστικές αναφέρουν μια μείωση του κόστους συντήρησης τουλάχιστον κατά 5%. Το FleetMaster μπορεί να σας δώσει τον έλεγχο του στόλου σας και να σας μειώσει το κόστος συντήρησης και λειτουργίας με πολλούς τρόπους. Προκειμένου να μπορέσετε να υπολογίσετε τα οφέλη που θα έχετε από τη χρήση του, αποτιμημένα σε χρήμα (ROI = Return On Investment) σας δίνουμε ένα πίνακα με τους κυριότερους λόγους για τους οποίους αυτό αληθεύει, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας νούμερα με δαπάνες και τις δικές σας παραδοχές. Έτσι, με δεδομένο και το πολύ χαμηλό κόστος του, είναι εύκολο να αντιληφθείτε πόσα χρήματα μπορείτε να κερδίσετε καθημερινά σταματώντας την παρακολούθηση του στόλου σας με χειρόγραφα μέσα και υιοθετώντας μηχανογραφικά εργαλεία

Καύσιμα
Το FleetMaster παρακολουθεί όλους τους ανεφοδιασμούς καυσίμων και δίνει πλήθος αναφορών και γραφημάτων που ανιχνεύουν άμεσα οποιαδήποτε αύξηση της κατανάλωσης ή αυξημένη απόκληση από τον μέσο όρο. Μέσα από την παρακολούθηση αυτή μπορείτε να μειώσετε τα κόστη που συνοδεύουν τις αυξημένες καταναλώσεις και προέρχονται από διάφορους λόγους

  

Ετήσιο κόστος καυσίμων
Ποσοστό μείωσης %
Όφελος =
Διαβάστε περισσότερα

Με δεδομένο το πολύ υψηλό κόστος των καυσίμων, ακόμη και μια μικρή ποσοστιαία μείωση μπορεί να φέρει χρήματα στο ταμείο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που αυξάνουν την κατανάλωση, όπως η ελλειπής συντήρηση, η οδηγική συμπεριφορά, η μη παραλαβή της ποσότητας των καυσίμων για την οποία πληρώνετε κλπ. Από την εμπειρία μας όμως, οι εταιρείες σχεδόν στη πλειοψηφία τους έχουν συμβιβαστεί με το κόστος αυτό και θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι για να το μειώσουν. Αυτό βέβαια μοιάζει δικαιολογημένο εφόσον δεν έχουν και τα εργαλεία που θα τους φωτίζουν το τι πραγματικά συμβαίνει με την κατανάλωση καυσίμων στο στόλο τους.

Το FleetMaster μπορεί να σας βοηθήσει στο στόχο αυτό με πολλούς τρόπους:

  Α) Με το FleetMaster μπορείτε να δείτε στοιχεία όπως:
 • Συγκεκριμένα γεμίσματα ρεζερβουάρ που ξεφεύγουν κατά πολύ από το μέσο όρο κατανάλωσης
 • Να συγκρίνετε μέσους όρους κατανάλωσης όμοιων οχημάτων και να εντοπίσετε αυτό ή αυτά που ενδεχομένως έχουν αδικαιολόγητα μεγάλη κατανάλωση σε σχέση με τα υπόλοιπα
 • Να συγκρίνεται μέσους όρους κατανάλωσης ενός οχήματος μέσα σε ένα διάστημα, πχ. μέση κατανάλωση ανά μήνα για ένα όχημα για ένα εξάμηνο και να δείτε αν υπάρχουν περίοδοι με αδικαιολόγητα μεγάλη κατανάλωση ή αν υπάρχει αυξητική τάση

Β) Σε περίπτωση που έχετε δεξαμενές καυσίμων (εσωτερικό πρατήριο), θα πρέπει να είστε σε θέση να εντοπίζετε διαφορές ανάμεσα στις ποσότητες που πληρώνετε και σε αυτές που πραγματικά σας παραδίδουν, διαφορετικά μπορεί να πληρώνετε χρήματα άσκοπα. Με το FleetMaster μπορείτε να έχετε ισοζύγιο καυσίμων και έτσι να έχετε έλεγχο στις δεξαμενές σας

Γ) Το FleetMaster σας προβάλει τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια που έχετε επιλέξει, τόσο τις τρέχουσες (σημερινές) όσο και μέσους όρους 30, 60, και 90 ημερών ώστε να συγκρίνετε τιμές και να αποφασίζετε από που θα προμηθεύεστε καύσιμα, ώστε να πληρώνετε λιγότερα χρήματα.

Ακόμη, μπορείτε άμεσα να δείτε διαγράμματα με τις μεταβολές των τιμών στα πρατήρια με τα οποία συνεργάζεστε, καθώς και τις ποσότητες που έχετε προμηθευτεί, ώστε να μπορείτε να διαπραγματευτείτε τους όρους συνεργασίας.


Ανανεώσεις Αδειών
Πόσα επιπλέον χρήματα πληρώνετε κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια επειδή καθυστερήσατε να περάσετε ΚΤΕΟ, να βγάλετε ΚΕΚ ή να ανανεώσετε κάποια άλλη άδεια; Το FleetMaster σας ειδοποιεί έγκαιρα ώστε να μην έχετε λόγους ανησυχίας ότι θα χρειαστεί να πληρώσετε ξανά για τέτοιου είδους πρόστιμα

  

Επιπλέον κόστος ανά έτος

Μειώσεις downtime
Ένας καλοσυντηρημένος στόλος έχει μικρότερο αριθμό βλαβών οι οποίες προκαλούν την παύση λειτουργίας των οχημάτων, πράγμα που έχει πολύ μεγάλο κόστος, άμεσο και έμεσο. Το FleetMaster σας βοηθά στον αποτελεσματικό προγραμματισμό της συντήρησής σας.

  

Ετήσιο κόστος downtime
Ποσοστό μείωσης %
Όφελος =
Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό, τα downtime των οχημάτων έχουν σημαντικές επιπτώσεις, άμεσες και έμεσες. Οι πιο καταστροφικές έμεσες επιπτώσεις έχουν να κάνουν με τις χαμένες δουλειές λόγω της μη πραγματοποίησης της υπηρεσίας και την αρνητική φήμη.

Ένα πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης που εκτελείται στην ώρα του μπορεί να μειώσει περισσότερο και από 20% το downtime καθώς μεταξύ των άλλων μπορεί να καταγράφει επαναλαμβανόμενες αστοχίες υλικών που μπορεί να πέρναγαν απαρατήρητες στο παρελθόν. Αλλά ακόμη και με πιο συντηρητικές εκτιμήσεις τα κέρδη από την αποφυγή κάποιων βλαβών μπορεί να είναι πολύ σημαντικά.

Αν αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του FleetMaster και καταγράφετε όλα τα περιστατικά ακινητοποιήσεων κατά τους πρώτους μήνες, τότε θα προκύψει αβίαστα η ανάγκη για συνεπή προληπτική συντήρηση. Επίσης θα εμφανιστούν οι τάσεις αστοχιών και θα σας είναι ευκρινείς οι διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Επειδή το FleetMaster σας προσφέρει αναφορές και γραφήματα με τα οποία μπορείτε άμεσα να κάνετε συγκρίσεις και σας δείχνουν τάσεις που αφορούν το πλήθος (αλλά και το κόστος) των ακινητοποιήσεων, των χαμένων εργατοημερών λόγω βλαβών, την αναλογία εργασιών προληπτικής συντήρησης σε σχέση με τις επισκευές λόγω βλαβών και πολλές άλλες ακόμη, έχετε στη διάθεσή σας όλα τα εργαλεία για να σχεδιάσετε τη βέλτιστη προσέγγιση στα θέματα συντήρησης.


Επιμήκυνση χρόνου ζωής
Ένα καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα συντήρησης των οχημάτων σας είναι το βασικό εργαλείο για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους. Ένα μηχανογραφικό πρόγραμμα που σας βοηθά στην αυτοματοποίηση του προγραμματισμού της συντήρησής τους σας δίνει τα εργαλεία που χρειάζεστε γι’ αυτό σας προσφέρει ουσιαστική βοήθεια ώστε να επιτύχετε απτά αποτελέσματα.

  

Κόστος κτήσης στόλου €
Αναμεν. έτη ζωής: y
Αύξηση ζωής (έτη) y
Όφελος =

Μείωση κόστους συντήρησης
H αυτόματη ειδοποίηση σας βοηθά ώστε να κάνετε έγκαιρα την προληπτική συντήρηση, αποφεύγοντας βλάβες που κοστίζουν. Ακόμη, αν λειτουργείτε χωρίς να έχετε στοιχεία για τη συντήρηση των οχημάτων σας, ή αυτά δεν είναι εύκολο να βρεθούν, και δεν μπορείτε να τα βρείτε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τη στιγμή που τα χρειάζεστε, τότε μπορεί να χάνετε χρήματα για πολλούς λόγους.

  

Ετήσιο κόστος συντήρησης
Ποσοστό μείωσης %
Όφελος =
Διαβάστε περισσότερα

Η τακτική συντήρηση και ο έλεγχος είναι απαραίτητα για την πρόληψη βλαβών. Το FleetMaster σας υπενθυμίζει αυτόματα όλες τις προγραμματισμένες εργασίες, καθώς επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που έχετε καταγράψει ώστε η συντήρηση να γίνεται έγκαιρα και χωρίς να χάνετε χρόνο. Ακόμη σας παρέχει άμεσα πλήρες ιστορικό κάθε οχήματος ώστε να εντοπίζετε επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αλλιώς θα παίρναγαν απαρατήρητα. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να δείτε πόσο κόστισαν τα ανταλλακτικά ή οι εργασίες που χρειάζεστε σε προηγούμενο service του ίδιου ή άλλου οχήματος, στο ίδιο ή άλλο συνεργείο ώστε να μπορείτε να κάνετε συγκρίσεις.

Εκτός από εύκολη ανεύρεση πρωτογενών πληροφοριών, το FleetMaster σας δίνει όλα τα γραφήματα που χρειάζεστε ώστε να δείτε πχ.

 • Σύγκριση κόστους τακτικής συντήρησης σε σχέση με το κόστος της επιδιόρθωσης βλαβών ώστε να έχετε εικόνα της κατάστασης του οχήματος ή του στόλου
 • Διαχρονικό κόστος συντήρησης ώστε να εντοπίσετε αν υπάρχει τάση αύξησης
 • Γραφήματα που αναφέρονται στο πλήθος των βλαβών
 • Συγκρίσεις κόστους συντήρησης παρόμοιων οχημάτων
 • Αναφορές ποιότητας εργασιών συνεργείων
 • Γραφήματα κατανομής δαπανών ανά συνεργείο, ώστε να έχετε άμεση εικόνα για διαπραγματεύσεις
Οι μηχανογραφημένες λύσεις διαχείρισης του στόλου σας μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες σας που αφορούν τη συντήρηση, να μειώσουν τα έξοδα συντήρησης και επισκευών και να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας περιορίζοντας την ανάγκη έκτακτων επισκευών εκτός έδρας


Μείωση φθορών, κλοπών, απωλειών, μικροζημιών
Το FleetMaster σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε όλες τις πλευρές της λειτουργίας του στόλου σας. Όταν όλοι γνωρίζουν πως στην καρτέλα τους καταγράφεται κάθε φθορά ή απώλεια που προκαλείται στο όχημα ενώ το έχουν στη κατοχή τους,όπως και θέματα συμπεριφοράς (θετικής ή αρνητικής), μειώνονται τέτοια περιστατικά και τηρούν πιό υπεύθυνη στάση.

  

Ετήσιο κόστος ανεύθυνων συμπεριφορών
Ποσοστό μείωσης %
Όφελος =

Αύξηση αξίας πώλησης οχημάτων
Ένα όχημα το οποίο όταν πωλείται συνοδεύεται από πλήρη φάκελλο με τα στοιχεία συντήρησης και κατανάλωσης, είναι ελκυστικότερο για τον αγοραστή από ένα παρόμοιο για το οποίο γνωρίζει μόνο ότι του δείχνει η επιθεώρηση του οχήματος.

  

Μέσος όρος ετήσια πωλούμενων οχημάτων
Μέση αύξηση αξίας πώλησης %
Όφελος =
Διαβάστε περισσότερα

Ένα όχημα το οποίο πωλείται και το οποίο συνοδεύεται από έγγραφα τα οποία απεικονίζουν το πλήρες ιστορικό του, και μάλιστα εκτός από πρωτογενή στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν επίσης δείκτες και γραφήματα, είναι ευκολότερο να πωληθεί, και μάλιστα σε καλύτερη τιμή, από ένα αντίστοιχο για το οποίο ο αγοραστής δεν έχει καμία περαιτέρω πληροφορία. Επίσης, όταν συνοδεύεται από έναν τέτοιο φάκελο, αυτό εμπνέει εμπιστοσύνη στον αγοραστή ότι η εταιρεία η οποία κατείχε το συγκεκριμένο όχημα ήταν εξαιρετικά σοβαρή στο θέμα της συντήρησης των οχημάτων της.

Ακόμη, έχοντας όλα τα στοιχεία μπροστά σας, μπορείτε να πάρετε με ακρίβεια αποφάσεις οι οποίες μεταφράζονται σε σημαντικό χρηματικό πόσο, όπως:

 • Αν κύκλος εργασιών έχει συρικνωθεί και θέλετε αν απομκρύνετε κάποιο ή κάποια οχήματα, έχετε όλα τα στοιχεί που θα σας δείξουν ποιό ή ποιά από τα οχήματά σας θα πρέπει να απομακρύνετε
 • Αν έχουν αυξηθεί οι δουλειές, μπορείτε να δείτε αν πράγματι χρειάζεστε νέο όχημα, ή αν κάποια δεν τα εκμεταλεύεστε πλήρως, υπάρχουν οχήματα εκτός λειτουργίας ενώ δεν θα έπρεπε, υπάρχουν επαναλαμβανόμενες βλάβες που σας αναγκάζουν να διατηρείτε μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων απ΄όσα χρειαζόσαστε κλπ.
 • Μπορείτε με ακρίβεια να δείτε πότε συμφέρει η αντικατάσταση ενός συγκεκριμένου οχήματος από ένα νέο

Αξία ελέγχου και πληροφόρισης
Πόσα χρήματα θα είσασταν διατεθιμένος να δίνετε κάθε χρόνο προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης ανά πάσα στιγμή σε κάθε πληροφορία που αφορά τη συντήρηση και λειτουργία του στόλου σας και μάλιστα σε πλήθος MIS καταστάσεων και γραφημάτων; Πόση αξία έχει για την εταιρεία σας αυτή η δυνατότητα άμεσου ελέγχου ενός πολύ δαπανηρού τμήματος;

  

Αξία Διοικητικής πληροφορισης και Ελέγχου ανά έτος

Αύξηση αξίας επιχείρισης
Αν επενδύατε σε μια επιχείριση θα προτιμούσατε κάποια χωρίς στοιχεία για τη συντήρηση του στόλου της ή μια κατά τα άλλα πανομοιότυπη, αλλά που να έχει εφαρμογή διαχείρισης του στόλου όπως το FleetMaster και πλήρες καταγεγραμμένο ιστορικό συντήρησης και δυνατότητας ελέγχου κάθε πηγής κόστους; Ποιά από τις δύο θα σας έπειθε ότι λειτουργεί με τάξη; Κατ' αναλογία, ποιά εκτιμάτε ότι είναι η αύξηση της αξίας της εταιρείας σας όταν έχει πλήρως καταγραμμένα δεδομένα για όλες τις λειτουργίες του στόλου της κατά τα τελευταία 5 χρόνια;

  

Αύξηση αξίας επιχείρισης


         €Παρουσίαση προγράμματος διαχείρισης στόλου οχημάτων
Ζητήστε μας demo της εφαρμογής.
Δείτε τις δυνατότητες και τα
οφέλη που μπορούν να προκύψουν
για την επιχείρησή σας           >>

Πελάτες του προγράμματος διαχείρισης στόλου οχημάτων
Παραδείγματα εγκαταστάσεων της
εφαρμογής σε διαφορετικές 
επιχειρήσεις                          >>

Κατεβάστε τη μπροσούρα του FleetMaster
Κατεβάστε το πληροφοριακό έντυπο
της εφαρμογής FleetMaster   >>

Δείγματα οθονών του FleetMaster
Θέλετε να έχετε μια εικόνα της
εφαρμογής; Δείτε ορισμένες από τις
οθόνες του FleetMaster         >>

Καλέστε μας στο 210-9483498
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά
στο 210-9483498 για οποιαδήποτε
πληροφορία θέλετε 


facebook twitter

ΑΡΧΙΚΗ   |   ΟΦΕΛΗ   |   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   |   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   |   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   |   FAQs   |   ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   |   ΕΤΑΙΡΕΙΑ
www.fleetmaster.gr Διαχείριση Στόλου Οχημάτων | Πρόγραμμα Γραφείου Κίνησης - Τηλ 210-9483498 Email:sales@fleetmaster.gr
-