Tuesday, July 23, 2019
Transparent Image Overlay in CSS
Mε το FleetMaster ελέγχετε κάθε ευρώ που δίνετε για την συντήρηση και λειτουργία του στόλου σας

FleetMaster
Πρόγραμμα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Χαρακτηριστικά εφαρμογής

Η παρακολούθηση της συντήρησης και λειτουργίας ενός στόλου μπορεί να είναι μια δύσκολη και απαιτητική εργασία, που πολλές φορές γίνεται με μη οργανωμένο τρόπο. Το FleetMaster σας βοηθά στη διαχείριση ενός στόλου οχημάτων και καλύπτει τις ανάγκες για συντήρηση, οικονομική παρακολούθηση, και καταγραφή κάθε γεγονότος που έχει σχέση με αυτόν. Το FleetMaster σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο του στόλου σας, αυξάνει την παραγωγικότητα αυτοματοποιώντας τις εργασίες σας, και σας παρέχει ένα πλήθος αναφορών και στατιστικών τα οποία σας επιτρέπουν να αναγνωρίζετε, να αναλύετε και να συγκρίνετε τα κόστη λειτουργίας των οχημάτων σας καθώς και τις τάσεις αύξησης του κόστους.

Προκειμένου να έχετε τα αναμενόμενα οφέλη, μια τέτοια εφαρμογή θα πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση της ακόμη και από μη ειδικούς στους υπολογιστές. Το FleetMaster συνδυάζει όλες εκείνες τις δυνατότητες που χρειάζεστε με ένα φιλικό στη χρήση του τρόπο εργασίας. Το FleetMaster χρησιμοποιείται ήδη από διαφορετικές εταιρείες, όπως εταιρείες αποθήκευσης και διανομής, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες παραγωγής, δίκτυα πωλητών κλπ. Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση και παρακολούθηση και άλλων μηχανημάτων, πέρα από οχήματα.

Στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που προσφέρει το FleetMaster. Για περισσότερες πληροφορίες ή παρουσίαση του προϊόντος, επικοινωνήστε μαζί μας.

  Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Απλό στη χρήση του, "επίπεδο" user interface, χωρίς αλληλοκαλυπτόμενα παράθυρα που μπερδεύουν το χρήστη
 • Απλή αλλά εξαιρετικά ισχυρή μέθοδος αναζήτησης, με κριτήρια σε οποιοδήποτε πεδίο και συνδυασμό πεδίων
 • Τέσσερα διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στην εφαρμογή, από την πλήρη διαχείριση έως την απλή επισκόπηση εγγραφών
 • Δυνατότητα καθορισμού παραμέτρων εφαρμογής από τον διαχειριστή, και προτιμήσεων από τον κάθε χρήστη
 • Πλήρες και αναλυτικό εγχειρίδιο βοήθειας (help) με καθοδήγηση για την έναρξη χρήσης της εφαρμογής
 • H βάση δεδομένων της εφαρμογής χρησιμοποιεί τον Microsoft SQL Server
 • Υποστήριξη σε λειτουργία δικτύου (πολλαπλοί χρήστες)
 • Εξαγωγή δεδομένων από οποιοδήποτε πίνακα σε αρχείο ή Excel

  Επισκευές (Service)

 • Καταχώρηση service με τίτλο και περιγραφή εργασιών, κόστος εργασιών και ανταλλακτικών, χαμένες εργατοημέρες
 • Κλείσιμο υποχρεώσεων συντήρησης και βλαβών προς επισκευή
 • Καταχώρηση ανταλλακτικών με ημερομηνία λήξης εγγύησης
 • Οθόνη αναζήτησης ανταλλακτικών ανεξαρτήτως service

  Προμηθευτές

 • Καταχώρηση κάθε είδους προμηθευτών και οργανισμών, πχ. Συνεργείων, Πρατηρίων καυσίμων, ΚΤΕΟ, Νομαρχίες κλπ
 • Καταχώρηση πλήθους στοιχείων για κάθε προμηθευτή, καθώς και σημειώσεων γι' αυτόν
 • Προβολή της διεύθυνσής του σε χάρτη για διευκόλυνση στη μετάβαση σε αυτόν
 • Αναλυτικά στοιχεία για τα είδη / υπηρεσίες που έχουμε προμηθευτεί (καύσιμα, service, ελαστικά)
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία και στατιστικά για τις οικονομικές μας σχέσεις μαζί του

  Οχήματα

 • Περιλαμβάνονται περισσότερα από 70 πεδία για την πλήρη καταγραφή των στοιχείων του οχήματος
 • Καταχώρηση της εταιρείας όπου ανήκει το όχημα, του τμήματος και του τόπου στάθμευσης
 • Καταγραφή αριθμού αξόνων, τροχών και ελαστικών
 • Παρακολούθηση χιλιομέτρων και ωρών λειτουργίας (εφόσον έχει πχ. ψυκτικό μηχάνημα που καταγράφει ώρες λειτουργίας)
 • Καταχώρηση σημειώσεων για καταγραφή πρόσθετων πληροφοριών, όπως πχ. ζημιές, φθορές, κλπ
 • Καταχώρηση συμβάντων (πχ. ατυχήματα, παραβάσεις ΚΟΚ, βλάβες κλπ)
 • Παρακολούθηση υλικών που έχουν δοθεί στον οδηγό
 • Λίστα βλαβών προς επισκευή
 • Παρακολούθηση κατανάλωσης καυσίμων, αλλαγής και αντικατάστασης ελαστικών, ανανεώσεων αδειών και πιστοποιητικών
 • Επισκευές οχήματος και αγορά ανταλλακτικών
 • Καταχώρηση λοιπών εξόδων οχήματος (πχ. πλύσιμο, αγορά αξεσουάρ κλπ)
 • Καταχώρηση φωτογραφιών
 • Χρωματιστά σύμβολα για άμεσο εντοπισμό εκκρεμοτήτων που λήγουν σύντομα ή έχουν λήξει
 • Πολλαπλές αναφορές για εκκρεμότητες (όπως συντήρησης, ανανέωσης αδειών, αλλαγής ελαστικών κλπ) με δυνατότητα αυτόματης προβολής κατά την έναρξη της εφαρμογής
 • Αναφορά εκκρεμοτήτων με βάση την ημερομηνία, τα χιλιόμετρα ή τις καταγεγραμμένες ώρες λειτουργίας

  Οδηγοί

 • Πλήρη στοιχεία οδηγών, στοιχεία διπλώματος και σημειώσεις
 • Γεγονότα που έχουν συμβεί (με βαθμό υπαιτιότητας και κόστος) στον κάθε οδηγό
 • Λίστα υλικών που του έχουν παραδοθεί (πχ GPS, εργαλεία κλπ)
 • Καταχώρηση φωτογραφιών
 • Αναφορές για ανανεώσεις αδειών των οδηγών
 • Δυνατότητα καταχώρησης ημερήσιων δρομολογίων

  Καύσιμα, Ελαστικά και Έξοδα

 • Καταγραφή ανεφοδιασμού καυσίμων με δυνατότητα εισαγωγής (import) από αρχείο, Excel κλπ
 • Υπολογισμός μέσου όρου κατανάλωσης ανά όχημα
 • Δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης όταν η καταγραφόμενη κατανάλωση υπερβαίνει κατά ένα ποσοστό τον μέσο όρο
 • Προσδιορισμός αξόνων και τροχών οχήματος με γραφικό τρόπο
 • Διαχείριση ελαστικών (αγορά, τοποθέτηση, μετάθεση σε άλλη θέση κλπ) με γραφικό τρόπο
 • Ειδοποιήσεις για αλλαγή θέσης ή αντικατάσταση ελαστικών
 • Καταχώρηση κάθε είδους εξόδου

  Συντήρηση

 • Καταχώρηση πίνακα συντήρησης ανά τύπο οχημάτων
 • Διαμόρφωση συντήρησης για κάθε όχημα με βάση τον τύπο του οχήματος
 • Ορισμός απεριόριστων εργασιών συντήρησης, με βάση χρονικό διάστημα, χιλιόμετρα ή ώρες λειτουργίας
 • Προβολή των επόμενων εργασιών συντήρησης ή και του ιστορικού
 • Αυτόματη ενημέρωση ή ενημέρωση κατόπιν επιλογής για τις εργασίες συντήρησης της επόμενης εβδομάδας ή μήνα κλπ
 • Δυνατότητα καταχώρισης κόστους κάθε εργασίας, ώστε να έχετε προϋπολογιζόμενο κόστος την επόμενη φορά

  Αναφορές και Στατιστικά

 • Λίστες με στοιχεία οχημάτων, προμηθευτών, οδηγών
 • Αναλυτικές αναφορές καυσίμων και συγκεντρωτικές ανά εταιρεία, τμήμα, περιοχή στάθμευσης, μέσος όρος κατανάλωσης
 • Αναλυτικές και συγκεντρωτικές αναφορές service
 • Λίστα γεγονότων, υλικών σε οδηγούς, βλαβών προς επισκευή κλπ
 • Αναφορές κόστους, έξοδα ανά εταιρεία, τμήμα, περιοχή στάθμευσης, μηνιαία κόστη κλπ
 • Λοιπές αναφορές όπως πλάνο συντήρησης, αλλαγές ελαστικών, ανανεώσεις αδειών κλπ
 • 19 Στατιστικά γραφήματα που αφορούν καύσιμα, service, έξοδα, προμηθευτές κλπ. Ακόμη συγκρίσεις και προβολή των οχημάτων με τα υψηλότερα / χαμηλότερα κόστη, προμηθευτών με υψηλότερες / χαμηλότερες τιμές καυσίμων σε μια περίοδο, δείκτες όπως συνολικό κόστος ανά χιλιόμετρο κλπ.
Παρουσίαση προγράμματος διαχείρισης στόλου οχημάτων
Ζητήστε μας demo της εφαρμογής.
Δείτε τις δυνατότητες και τα
οφέλη που μπορούν να προκύψουν
για την επιχείρησή σας           >>

Πελάτες του προγράμματος διαχείρισης στόλου οχημάτων
Παραδείγματα εγκαταστάσεων της
εφαρμογής σε διαφορετικές 
επιχειρήσεις                          >>

Κατεβάστε τη μπροσούρα του FleetMaster
Κατεβάστε το πληροφοριακό έντυπο
της εφαρμογής FleetMaster   >>

Δείγματα οθονών του FleetMaster
Θέλετε να έχετε μια εικόνα της
εφαρμογής; Δείτε ορισμένες από τις
οθόνες του FleetMaster         >>

Καλέστε μας στο 210-9483498
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά
στο 210-9483498 για οποιαδήποτε
πληροφορία θέλετε 


facebook twitter

ΑΡΧΙΚΗ   |   ΟΦΕΛΗ   |   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   |   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   |   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   |   FAQs   |   ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   |   ΕΤΑΙΡΕΙΑ
www.fleetmaster.gr Διαχείριση Στόλου Οχημάτων | Πρόγραμμα Γραφείου Κίνησης - Τηλ 210-9483498 Email:sales@fleetmaster.gr
-